ถอนเงิน

ตุลาคม 3, 2018 0 By admin

ท่านใดที่ต้องการถอนเงินในบัญชีท่านสามารถทำได้ดังนี้

  1. แจ้งความประสงค์ต้องการถอนเงิน
  2. แจ้งชื่อไอดีที่จะถอนเงิน
  3. แจ้งเลขบัญชีที่จำนำเงินเข้า
  4. เช็คเงินในบัญชีของท่าน